Utmärkelsen där alla vinner

 

Kan det vara så att din organisation automatiskt blir en vinnare genom att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller någon annan utmärkelse?

Ja i många fall är det faktiskt så menar Marianne Rilde Björkman min kollega här på Utvecklingskoll, i en intervju i senaste numret av Perspektiv.  Även om organisationen inte tar hem utmärkelsen så är ett systematiskt arbetssätt, ökad omsättning och lönsamhet några av de vinster som nästan alla som deltar får på köpet berättar Marianne i artikeln.

Läs hela artikeln om hur ni kan komma igång med utmärkelsearbetet och om hur 2010 års vinnare .SE har arbetat för att erhålla utmärkelsen.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Fem sätt att lyckas med sitt kvalitetsarbete

Utvecklingskoll har tidigare listat fem sätt som du ska undvika om du vill lyckas med ditt kvalitetsarbete. I rättvisans namn måste vi ju också skriva om hur om man ska göra för att lyckas. Det handlar  förstås om att förbättra verksamheten och nå ännu bättre resultat.

 

Här kommer fem tips för att lyckas:

Gör det enkelt.

Använd KISS-regeln (Keep it Simple,stupid). Använd vardagliga ord som är förankrade i medarbetarnas vardag. Minimera dokumentationen i kvalitetsledningssystemet och använd istället länkar och hänvisningar om ytterligare information är nödvändig.

Skapa engagemang på alla nivåer

Skapa en lättbegriplig och tydlig vision och strategi för kvalitetsarbetet, som kan förstås av alla och som kan genomföras i varje del av organisationen.

Försök att engagera alla medarbetare, på den nivå de befinner sig. Förklara att alla har två grundläggande arbetsuppgifter; att utföra sitt arbete och att förbättra sitt arbete.

Max tre klick

Integrera kvalitetsledningssystemet i ett intranät som alltid finns tillgängligt för alla medarbetare. Se till att ledningssystemet blir ett informationsstöd i den kliniska vardagen. Max tre klick för att hitta den information som eftersöks.

Sätt upp SMARTA mål

Visa medarbetarna att det arbete de gör betyder något. Visa det genom meningsfulla
och uttalade mål.   Sätt upp mål som är SMARTA dvs. som är Specifika – Mätbara -  Accepterade-   Realistiska -  Tidsbundna.
Inse att medarbetarnas lojalitet på ett mer naturligt sätt skapas av att uppnå ett meningsfullt patientcentrerat mål än att uppfylla företagets krav på lojalitet.

Uppmuntra förbättringsförslag och se till att de blir genomförda

Uppmuntra snabba förbättringsförslag på alla nivåer i organisationen.  Utmana chefer, ledare och medarbetare på alla nivåer till att både lära sig att förändras och att förändringarna blir hållbara och optimerar patientvården. Se till att ni får till ett enkelt arbetssätt att få fram förbättringar, genomföra dem och att följ upp resultaten.

Å du, glöm inte att vara nyfiken.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Sämre och sämre dag för dag

Hur var det nu? Skulle inte den snabba utvecklingen på teknikens områden det senaste decenniet förbättra vår vardag? Se till att allt blev enklare, snabbare, bättre? I stället blev användbarheten sämre och sämre inom många områden.

Om vi börjar med en sån enkel sak som glödlampor. Vi kan väl vara överens om att de nya lågenergilamporna ger ett sämre ljus?  Ja jag vet, de gamla lamporna var inte bra för miljön men ersättarna, lågenergilamporna, ger en dålig ljuskvalité och har lång starttid. Kvicksilver i lamporna utgör också ett farligt miljöhot. Vi fick en sämre produkt och ett fortsatt miljöproblem.

I TV-soffan sitter stora delar av svenska folket med tre fjärrkontroller och felaktig bildskärmsupplösning på den stora dyra  och tekniskt avancerade platt-tvn. Men man vänjer sig ju efter ett tag.

Under 80-talet stod CD-anläggningen på hedersplats i vardagsrummet och det perfekta ljudet var viktigast av allt. Idag spelar de flesta musik strömmande via datorn, som når öronen via små undermåliga datorhögtalare och ingen tycks längre minnas strävan efter det perfekta ljudet. Men man vänjer sig.

Gäller även IT-system i vården

Inom sjukvården och tandvården händer samma sak. I takt med att kraven på säkerhet och kontroll ökar blir användbarheten bara sämre och sämre.

Vi är så ivriga att tro på IT-leverantörernas löften om guld och gröna skogar, om bättre informationssäkerhet  och om stora centrala lösningar att vi glömmer bort att ställa den viktigaste frågan:

Hur fungerar IT-systemet för användaren och hur säkerställer systemet patientsäkerheten?

Användbarhet är inte något som per automatik uppstår för att tekniken i grunden är användbar.  Det är en  egenskap som uppstår vid användningen av interaktiva system. För att verkligen kunna förstå eller värdera effekterna för användarna måste användbarheten av systemet beaktas och viktas likvärt med de tekniska egenskaperna vid ett upphandlingsförfarande.

Sämre effektivitet och frustrerade medarbetare

Hur många inloggningar ska användaren behöva göra varje dag?  Är vi beredda att acceptera en sämre hastighet för att lagra information centralt?  Vilka är för- och nackdelarna?

Det går inte garantera patientsäkerheten med system som ständigt låser sig och där varje klick genererar en väntetid på fem sekunder. Fem sekunder verkar inte mycket men om man beaktar att en normal händelse i ett patientjournalsystem genererar i tre inloggningar och trettio klick, så talar vi om timmar varje dag som används till att administrera IT-system. Tid som kan användas till bättre vård och bättre bemötande och som då genererar ett helt annat värde än frustrerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Men man vänjer sig ju, det gör man.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Think Different

Tänk om vi kunde börja tänka annorlunda – även inom hälso- och sjukvård.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Det sociala nätet – ett skifte av kultur, kommunikation och lärande

60 Seconds - Things That Happen On Internet Every Sixty Seconds
Infographic by- Shanghai Web Designers

Sociala medier har inneburit en genomgripande förändring inom just kommunikationskultur och hur vi skapar värde på Internet.  Alla pratar om sociala medier idag, men jag vill gå ett steg längre och kalla fenomenet det sociala nätet istället. För det är precis vad det handlar om. Det kommer att i grunden förändra våra sätt att kommunicera och vårt sätt att förhålla oss till varandra och samhället i stort.

Internet har alltid varit socialt. Sociala medier omfattar idag så mycket av Internet att själva definitionen av begreppet blir allt mindre viktigt, nätets användare styr själva innehållet och spridningen.

På många sajter ges besökarna möjlighet att dela med sig av innehållet via t ex Facebook eller Twitter eller att kommentera innehållet direkt. Gränserna mellan sociala medier och resten av nätet har suddats ut.  Därför tror jag att definitionen ”sociala medier” inte spelar så stor roll längre, viktigare är att veta hur man vill använda sig av möjligheterna som nätet som helhet erbjuder.

Användarna utvecklar tekniken

De tekniska innovationerna som möjliggör kommunikation på nätet är många. Diskussionsforum, recensionssajter, sociala nätverk, communities, bloggar, och microbloggar. Lösningarna har naturligtvis varit förutsättningar när det sociala nätet har utvecklats men oftast är det inte när den tekniska innovationen lanseras som genomgående förändringar tar vid utan när alla tar tekniken för given och utvecklar sätt att använda den på.

Exempelvis har Facebook utvecklats från ett verktyg för universitetsstuderande i USA där de studerande kunde ta reda på om tjejen eller killen de var intresserade av var singel, till ett verktyg där alla, både privatpersoner och företag kan nå ut med sitt budskap.

Men framförallt har den nya tekniken inneburit ett nytt sätt för lärande och spridning av information. Jag kommer att tolka dessa förändringar med två exempel, ett ur ett personligt perspektiv och ett ur ett samhällsperspektiv:

Lärandetiden effektiviseras

Som exempel ett vill jag beskriva hur jag själv genom att besöka diskussionsforum, bloggar och fotosajter har lärt mig att bemästra en systemkamera på mycket kort tid. Via recensionssajter har jag lärt mig vilken kamera och vilka tillbehör jag ska införskaffa och har jag undrat över något har jag slängt ut en fråga i ett forum eller en blogg och genast fått svar av den som varit mest lämpad att svara.

Podcasts och strömmande video – där kunniga människor har delat med sig av sin kunskap – har lärt mig avancerad bildbehandling och fototeknik. Facebook och Twitter har sammankopplat mig med fotointresserade och med företag i fotobranschen.

Jag har skapat eget innehåll genom att ladda upp bilder på fotosajter och samtidigt fått feedback på dem. Kulturen i sociala medier – att dela med sig av sin kunskap och att ge feedback- har gjort att min lärandeprocess har förkortats enormt och den underliggande tekniken har gjort den möjlig.

En del av samhällsutvecklingen

De senaste året  har vi kunnat följa en rad historiska händelser i de nordafrikanska länderna Tunisien, Egypten och Libyen. Medborgarna i dessa länder har gjort uppror mot diktatoriska ledare.

I dessa länder har människor använt sociala medier såsom twitter, facebook och youtube för att låta hela världen följa vad som händer och vi har fått veta saker som nyheterna inte lyckats rapportera och enskilda människor har kunnat kommunicera.

De nya medierna har varit ett viktigt redskap för att nå ut till resten av världen och för att kommunicera både inom och utanför länderna.  Sociala medier har använts för att berätta och visa vad som händer men också för att informera sig och ta reda på hur omvärlden reagerar.  Hjälp och stöd har på detta sätt påverkat händelseförloppet. Detta visar de sociala mediernas enorma kraft och påverkan på utvecklingen även av världshändelser och samhällsutveckling.

Hur ska vi använda det sociala nätet inom vården?

Vi är öppna och personliga i vårt sätt att interagera i våra dagliga relationer med vänner, kollegor och nära och kära. Vi är också oftast öppna och personliga när vi möter våra patienter eller talar i telefon med dem. Varför skulle vara någon skillnad på den sociala webben?

Sociala medier gör det möjligt för företag att representera sig själva som riktiga människor och bygga riktiga relationer med värde för användaren även på nätet.  Friskvård och profylax är två utmärkta exempel där lärande och kommunikation på webben skulle kunna utvecklas och skapa stora synergieffekter.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Lyckad viral marknadsföring: Det är okej att känna

Julia Mjörnstedt, en av grundarna till Ung Cancer.  Foto: www.ungcancer.se

Ung cancer grundades i våras av Julia Mjörnstedt som själv har drabbats av cancer. Hon var då 21 år. Efter att ha friskförklarats insåg hon att det finns få nätverk för unga som drabbas av cancer och hon ville dessutom sprida sina erfarenheter av sjukdomen. I en intervju med Dagens Nyheter säger Mjörnstedt att unga kan alldeles för lite om cancer och påpekar hur viktigt det är att unga kvinnor går på de cellprovstagningar de blir kallade till.

Den 1 september släppte organisationen filmen ”Det är okej att känna” på nätet som sedan har spridit sig explosionsartat.

Det är stor chans att många av er redan sett filmen. På bara några veckor delades den via Facebook, Twitter och bloggar till 500 00 svenskar.

Julia Mjörnstedt och organisationen Ung Cancer har använt webben och viral marketing på ett sätt som jag hoppas att fler inom sjukvården kommer att göra.

 

Viral marketing är en marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets.

Se filmen

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Stängt pga sommar

Aktiviteten har gått ner lite på vår sida. Vi på Utvecklingskoll har ledigt för att bara njuta av sommaren. Gå barfota varje dag, lapa sol i mängder och få fräknar på näsan. Vi återkommer med ny kraft och inspiration i september. Vi ses då!
Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Fem sätt att misslyckas med sitt kvalitetsarbete

Fem sätt att misslyckas med sitt kvalitetsarbete

Enligt Socialstyrelsens förordning 2005:12 är  sjukvården och tandvården skyldiga till att kontinuerligt arbeta med kvalitetsstyrning. Och det är det många som gör. De allra flesta faktiskt.   Men vilken nytta gör alla de ansträngningar som läggs ner på att dokumentera rutiner och sätta mål för kvalitetsarbetet? Många kliniker utnyttjar inte de positiva effekter som ett kvalitetsledningssystem kan innebära.

Utvecklingskoll har listat fem sätt som du ska undvika om du vill lyckas med ditt kvalitetsarbete.

 

Så här misslyckas du garanterat:

Visa att du kan kvalitetsterminologi
Använd så krångliga ord som möjligt. Beskriv alla rutiner så noga du kan och använd dig av kvalitetsstandardtermer.  Dokumentera alla lagar och krav som verksamheten ska följa och spara dem i ett dokument i datorn.

Involvera enbart ledning och kvalitetsansvariga
Se till att kvalitetsledningssystemet enbart involverar ledning och de som arbetar med kvalitetsfrågor. Det spar tid, när man slipper engagera medarbetare på andra nivåer i utvecklingarbetet. Informera medarbetarna när kvalitetsledningssystemet är implementerat och säg åt dem hur de ska arbeta hädanefter.

Köp ett färdigt kvalitetskoncept
Det finns flera olika kvalitetskoncept på marknaden, både för tandvård och sjukvård. De består av ett antal riktlinjer och en checklista där ni bockar av att ni gör som rutinerna beskriver. Väldigt bra, då behöver ni bara boka av några timmar om året för kvalitetsarbete och snabbkolla att ni gör det som det står i de standardiserade rutinerna.

Arbeta med magkänslan
Du som chef vet bäst hur dina medarbetare arbetar eller bör arbeta. Det är ju bara sunt förnuft. Tänk vad tid man spar genom att slippa mäta eller samla ihop fakta inför beslut.

Klart!
Då är det bara att sätta in kvalitetsledningssystemet i en pärm. Det är viktigt att all dokumentation finns hos ledningen så att ledningen kan förändra rutinerna när de tycker att det är lämpligt. Varje gång det sker en ändring i en intern rutin är det bara att maila ut till alla medarbetare om hur de nu ska arbeta.

Nästa vecka berättar vi hur du ska göra för att lyckas med kvalitetsarbetet. Håll utkik!

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Är brevduvor verkligen mindre kränkande än SMS?

Är brevduvor verkligen mindre kränkande än SMS?

Inom  tandvården och vården är det vanligt att skicka påminnelser om avtalad tid till patienten, en mycket uppskattad service för patienten och ett kostnadseffektivt hjälpmedel för kliniken. Det finns bara ett problem. Det är olagligt, vilket du säkert har läst om de senaste veckorna.  Inte ens om patienten ger sitt samtycke är det tillåtet.

I patientdatalagen står att dokumenterade personuppgifter måste hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. I Socialstyrelsens föreskrift om journalföring och informationssäkerhet krävs även att överföringar av patientuppgifter ska ske på ett säkert sätt, till exempel med hjälp av kryptering.   Dagens Nyheter och Dagens Medicin har anmält och väckt frågan till Socialstyrelsen och till Datainspektionen om SMS-påminnelser strider mot gällande lagstiftning, Ur ett strikt juridiskt perspektiv är det formodlingen på det viset. Socialstyrelsen kommer nu pröva frågan. Men fördelarna är uppenbara så när man nu kommer att pröva frågan kan det behövas en lagändring.

”De bestämmelser som finns i vår föreskrift 2008:14 innebär att patientuppgifter endast får skickas via säkra nät, med hjälp av e-legitimation eller liknande. Påminnelser av det här slaget inom hälso- och sjukvården omfattas av det regelverket, konstaterar Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillstånd på Socialstyrelsen till IT i Vården.

En del vårdverksamheter har tolkat Socialstyrelsens budskap och har dragit öron åt sig och vågar inte längre skicka SMS-påminnelser. Medan andra vågar fortsätta tills frågan är prövad. Förlorarna är uppenbara – patienterna. De vi är till för!

Datajournallagen kom till för att skydda patientuppgifter, men här har vi ett tydligt exempel på när nya regler och förordningar stjälper istället för att hjälpa.  Frågan är om man på något sätt över huvudtaget – som är okrypterat- kan kontakta en patient framöver. Via telefon? Man kan ringa fel eller – hemska tanke- tänk om det är en annan familjemedlem som svarar?  Via vanlig post? Vanlig post kan också hamna fel. Folk flyttar. Ska vården skicka alla sina kallelser i rekommenderade brevförsändelser framöver?

/Marianne Rilde Björkman och Susanne Hultén

Illustration: Susanne Hultén

 

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More

Varför vi bör förändra vårt sätt att kommunicera inom vården

En mig närstående tonåring har nyligen haft problem med hälsan. Detta har inneburit ett flertal besök på vårdcentralen och på akutmottagningen på sjukhuset. Lyckligtvis har problemen inte varit av livshotande karaktär, men nog så besvärliga för tonåringen som drabbats.

När vi kom in för tredje gången på akuten var den tidspressade läkaren inte uppdaterad och ville ta om samma prover som vårdcentralen tagit två dagar tidigare. Han fick då gå ut ur behandlingsrummet – det fanns ingen dator i rummet (jag vet, vi skriver 2011 nu men det är faktiskt sant) – för att logga in i patientjournalen och läsa på, vilket fördröjde besöket med 30 minuter. När läkaren dröjer brister det: ”De kan väl skaffa en Facebooksida om mig och mina problem om det nu ska vara så svårt att få fram fakta” fräste den hårt prövade patienten.

Varje dag utväxlas tusentals budskap av olika slag inom sjukvården. Det är inte svårt att inse att brister i kommunikationen är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till vårdskador. Scenariot ovan visar tydligt ett av vårdens största problem idag – kommunikationsöverföring – men även hur unga människor redan idag har ändrat sina informationsmönster.

Jag menar naturligtvis inte att patientjournaler ska föras på Facebook. Man varför inte titta på mönster och teknik i nya medier för att skapa en säkrare vård? Anpassa dem till vårdens speciella krav och förutsättningar.

Debattören och strategen Johan Ronnestam är en av Sveriges främste auktoriteter på internet som medium. I YouTubeklippet nedan sammanfattar han på ett tydligt sätt hur samhället i stort påverkas av den nya digitala tekniken. Men här finns också många tankar om kommunikationsutvecklingen i företag och organisationer. Klippet är en halvtimme långt, men jag rekommenderar dig att se det. Jag lovar att du får dig en tankeställare.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • TwitThis
 • Google
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
Read More